söndag 3 januari 2010

En Synd som Leder till Jannah

Ibn al-Qayyim (må Allah vara barmhärtig mot honom) sade:

Synder kan vara mer förmånliga för en person, OM det leder till att han ångrar sin synd, än att göra en massa handlingar av dyrkan. Detta är betydelsen av det som sades av en salaf:

'En person kan begå en synd och träda in i Paradiset på grund av det, och han kan göra en handling av dyrkan och träda in i Helvetet på grund av det.'

Dem sade, 'Hur kommer det sig?''

Han sade: ' Han kan begå en synd och fortsätta att tänka på den, och när han står, sitter eller promenerar kommer han ihåg synden, då skäms han och ångrar sig och söker förlåtelse och med det och det blir ett medel för hans räddning.

Och han kan göra en god gärning och fortsätter att tänka på det, när han står, sitter eller promenerar kommer han ihåg det och fylls av en självbeundran och stolthelt och med det blir det hans undergång.

Synden kan alltså bli faktorn som leder till att han gör handlingar av dyrkan och goda gärningar och att han ändrar hans attityd och fruktar Allah och blir blyg framför Honom och känner sig förödmjukad framför Honom, böjer nacken i skamsenhet, gråter, full av ånger och söker förlåtelse från sin Herre. Varenda en av dessa effekter är bättre för en person än en handling av dyrkan som får honom att känna stolthet och visar upp sina handlingar och tittar ner på andra människor. Utan tvekan är den synden bättre hos Allah och bringar troligtvis räddning, än en som beundrar sig själv och tittar ner på andra, och tror att Han gör Allah en tjänst. Även om han säger nåt som indikerar någonting annat än det, är Allah Vittne över det som finns i hans hjärta. En sådan person kan känna hat gentemot folk som inte håller honom i hög position och ödmjukar sig inför honom. Om han ärligt granskade sig själv, skulle han se det klart."

-Madarij as-Salikeen, 1/299

2 kommentarer:

  1. Allahu Akbar, må Allah belöna dig

    SvaraRadera
  2. Oj... så likt kristen moral på så många intressanta sätt. Väldigt sann, men också skrämmande lik... jantelagen.

    Bara en snabb reaktion :)

    SvaraRadera

Sufyan bin Uyaainah

"Det må vara att ordet som kommer att rädda mig från helvetet har jag inte hört än." Ingen av oss går säker från helvetet så vi ska inte känna oss bekväma i detta liv utan sträva i att vilja lära oss mer om vår religion, för sannerligen är kunskap om vår religion det som kommer hjälpa oss att komma nära Allah tabaaraka wa ta'aala och att komma nära Allah gör man genom att göra goda handlingar som Han är nöjd med, och goda handlingar är det som görs i enlighet med det som Han har beordrat och som är i enlighet med profetens (sallallahu aleyhi salam) sunnah. Sannerligen, grunden till all dyrkan är att det inte är tillåtet så länge det inte finns någon ayah (Quran-vers) eller något autentisk text som stödjer det..

Ibn Masud

"Den som tar religionen från dem som har levt tidigare kommer att vara räddad, för han vars religionen tas ifrån idag kan bli en kaafir imorn." Och detta motsätter inte dagens uluma eftersom de följer de som levde innan